triangle

Badania i jakość

Jakość odradza się każdego dnia.

Aliplast posiada najnowocześniejsze wewnętrzne laboratorium, wyposażone w najlepsze przyrządy i wysoko wyspecjalizowany personel techniczny, który stale monitoruje każdą partię regenerowanego produktu, a tym samym doskonale gwarantuje najwyższe standardy jakości. Dzięki certyfikowanemu systemowi zarządzania i najbardziej zaawansowanym technologiom obróbki materiałów, wszystkie procesy produkcyjne mogą być poddawane najbardziej rygorystycznym i stałym kontrolom na każdym etapie.

Analiza charakterystyki chemicznej:
Modulowana różnicowa kalorymetria skaningowa (MDSC)
Transmisyjna spektroskopia w podczerwieni (FTIR) i w pełni wzmocniona
spektroskopia odbiciowa w podczerwieni (ATR-FTIR)
Chromatografia gazowa ze spektrometrem masowym
Spektrofotometria XRF
Spektrofotometr akwizycji współrzędnych koloru CIELAB
Miareczkowanie Karla Fishera.

Testy fizyczno-mechaniczne:
Testy rozciągania, ściskania, rozdarcia, perforacji, współczynnika tarcia przy użyciu dynamometru
Odporność na uderzenie przez swobodny spadek rzutki
Oznaczanie gęstości.
Testy termiczne:
Oznaczanie popiołu
Określenie termo-retrakcji.
 
Testy reologiczne:
Masowe natężenie przepływu (MFR) i objętościowe natężenie przepływu (MVR)
Lepkość w roztworze dla PET.

Starzenie się:
Narażenie na promieniowanie UV ze źródeł łuku ksenonowego.

Usługi:
Formowanie wtryskowe próbek
Wytłaczanie i mieszanie polimerów termoplastycznych
Produkcja próbek folii.