triangle

Reload

Reload Aliplast
Reload Aliplast

Reload by Aliplast: nowy znak jakości dla produktów o bardzo wysokim odsetku materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego.

Niewiele firm może pochwalić się doświadczeniem Aliplast w odzyskiwaniu i recyklingu tworzyw sztucznych. Firma z siedzibą w Ospedaletto di Istrana (TV), będąca częścią grupy HERA, posiada ponad czterdziestoletnie know-how w połączeniu z nowoczesnymi i wydajnymi zakładami. Dziś Aliplast robi kolejny krok, prezentując linię produktów, które gwarantują bardzo wysoki procent materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego.

Certyfikowana jakość
Aliplast inwestuje czas i zasoby w uzyskanie głównych certyfikatów uznawanych na całym świecie. Najnowsze uzyskane certyfikaty to ISO 28000, który określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, ISO 45000, który reguluje standardy dobrych praktyk w zakresie ochrony pracowników oraz Eucertplast, norma określająca procesy recyklingu i regeneracji poużytkowych tworzyw sztucznych. Celem jest zapewnienie, że produkty - i procesy związane z ich wytwarzaniem - są zgodne z najwyższymi standardami jakości.

Ocenianie siebie w celu poprawy i stania się bardziej ekologicznym
Dążenie do jakości idzie w parze z podstawową zasadą: wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko. Jest to również możliwe dzięki ocenie cyklu życia lub "LCA", którą Aliplast przeprowadza corocznie w odniesieniu do swojej działalności. Jest to holistyczny proces oceny obciążeń środowiskowych - związanych z produktami i procesami wdrażanymi przez firmę - poprzez identyfikację i kwantyfikację energii, użytych materiałów i odpadów uwalnianych do środowiska. Metodologia ta obejmuje identyfikację i ocenę różnych opcji, które można wdrożyć w celu wprowadzenia konkretnych ulepszeń środowiskowych.

Reload Aliplast
Reload Aliplast
Reload Aliplast
 
 
Reload: nowy znak rozpoznawczy
Dziś firma idzie o krok dalej i tworzy markę "Reload", która identyfikuje rodziny produktów o bardzo wysokim odsetku materiałów pochodzących z recyklingu. Wartość etykiety Reload jest namacalna: w przypadku folii odsetek materiałów pochodzących z recyklingu wynosi ponad 85%, podczas gdy w przypadku arkuszy PET wartość ta wzrasta do ponad 90%. Reload stanowi korzyść nie tylko pod względem zrównoważonego rozwoju: korzystanie z produktów o wysokiej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu oznacza oszczędność pod względem podatkowym, ponieważ zmniejsza koszty podatków zniechęcających do stosowania pierwotnego plastiku.
Reload jest zatem kolejną pieczęcią jakości produktów Aliplast, który pozostaje na szczycie rynku nie tylko pod względem ilości materiałów pochodzących z recyklingu, ale także jakości procesów i produktów.