triangle

ETYKIETOWANIE ŚRODOWISKOWE

Etykietowanie środowiskowe opakowań

W dniu 11 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano dekret ustawodawczy nr 116 z dnia 3 września 2020 r., transponujący dyrektywę UE 2018/851 w sprawie odpadów oraz dyrektywę (UE) 2018/852 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych we Włoszech. Dekret wprowadził ważne zmiany, wprowadzając obowiązkowe oznakowanie środowiskowe dla wszystkich opakowań dopuszczonych do konsumpcji we Włoszech od 01.01.2023 r.
PRZECZYTAJ PEŁNE PRZEPISY

 

Etykietowanie środowiskowe opakowań Aliplast

Aliplast S.p.a., zgodnie z dekretem ustawodawczym nr 116 z dnia 3 września 2020 r., wypełnia obowiązek etykietowania środowiskowego zgodnie z postanowieniami "Wytycznych dotyczących etykietowania środowiskowego", zgodnie z art. 219 ust. 5 dekretu ustawodawczego nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r. Od 01/01/2023 dokumenty transportowe (DDT) towarzyszące towarom będą oznaczone:

  • Alfanumeryczne kodowanie identyfikacyjne materiału, oparte na decyzji 97/129/WE, na wszystkich produkowanych materiałach opakowaniowych i opakowaniach.
  • kod QR do przekazywania treści na etykietach środowiskowych materiałów używanych do pakowania wyprodukowanych artykułów.

Poniższa tabela przedstawia kodowanie z decyzji 97/129/WE głównych kategorii opakowań lub materiałów opakowaniowych produkowanych przez Aliplast S.p.A:

Kategoria produktu Kodowanie 97/129/WE Materiały rodzinne
Folia polietylenowa LDPE 4 Tworzywo sztuczne
Arkusz PET PET 1 Tworzywo sztuczne
Rolki laminowane PET + PE >PET + LDPE< 7 Tworzywo sztuczne

 

W poniższej tabeli podano wszystkie informacje wymagane przez przepisy dotyczące etykietowania środowiskowego w celu ułatwienia zbiórki, ponownego użycia, odzysku, recyklingu i podania prawidłowych informacji o ostatecznym przeznaczeniu opakowań używanych przez Aliplast S.p.A.

Obraz
Opis
Kodowanie 97/129/WE
Materiały rodzinne
Drewniana ławka
OpisDrewniana ławka
Kodowanie 97/129/WEZA 50
Materiały rodzinneDrewno
Ławka z tworzywa sztucznego
OpisŁawka z tworzywa sztucznego
Kodowanie 97/129/WEPP 5
Materiały rodzinneTworzywo sztuczne
Interfalde Paper
OpisInterfalde Paper
Kodowanie 97/129/WEPAP 20
Materiały rodzinnePapier
Drewniane deski
OpisDrewniane deski
Kodowanie 97/129/WEZA 50
Materiały rodzinneDrewno
Drewniane kliny
OpisDrewniane kliny
Kodowanie 97/129/WEZA 50
Materiały rodzinneDrewno
Taśmy
OpisTaśmy
Kodowanie 97/129/WEPET 1
Materiały rodzinneTworzywo sztuczne
Folia osłaniająca paletę
OpisFolia osłaniająca paletę
Kodowanie 97/129/WELDPE 4
Materiały rodzinneTworzywo sztuczne
Folia stretch
OpisFolia stretch
Kodowanie 97/129/WELDPE 4
Materiały rodzinneTworzywo sztuczne
Duże torby
OpisDuże torby
Kodowanie 97/129/WEPP 5
Materiały rodzinneTworzywo sztuczne
Żywność Big Bag
OpisŻywność Big Bag
Kodowanie 97/129/WE TORBA ZEWNĘTRZNA
PP5
WEWNĘTRZNY LYNER
LDPE 4
Kodowanie 97/129/WETORBY NA ZEWNĄTRZ
Tworzywo sztuczne
TORBA WEWNĘTRZNA
Tworzywo sztuczne
Nakładki na palety
OpisNakładki na palety
Kodowanie 97/129/WELDPE 4
Materiały rodzinneTworzywo sztuczne
Folia opakowaniowa Bębny PET
OpisFolia opakowaniowa
Bębny PET
Kodowanie 97/129/WELDPE 4
Materiały rodzinneTworzywo sztuczne
Pudełka papierowe
OpisPudełka papierowe
Kodowanie 97/129/WEPAP 20
Materiały rodzinnePapier
Papierowa tuba
OpisPapierowa tuba
Kodowanie 97/129/WEPAP21
Materiały rodzinnePapier
CZARNA rura HDPE
OpisCZARNA rura HDPE
Kodowanie 97/129/WEHDPE 2
Materiały rodzinneTworzywo sztuczne
Rura PVC
OpisRura PVC
Kodowanie 97/129/WEPVC 3
Materiały rodzinneTworzywo sztuczne
Drut żelazny
OpisDrut żelazny
Kodowanie 97/129/WEFE 40
Materiały rodzinneŻelazo
Punkty metalowe
OpisPunkty metalowe
Kodowanie 97/129/WEFE 40
Materiały rodzinneŻelazo
Taśmy samoprzylepne
OpisTaśmy samoprzylepne
Kodowanie 97/129/WEPP 5
Materiały rodzinneTworzywo sztuczne
Należy pamiętać, że metody dostawy mogą się różnić w zależności od gminy. Prosimy o zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w danej gminie.

Przywołując "zasadę współodpowiedzialności" usankcjonowaną przez art. 219 ust. 2 TUA (zgłoszoną w okólniku MITE 52445/2021), wszyscy Klienci są proszeni o przekazanie treści dotyczących etykietowania środowiskowego dostarczonych przez Aliplast S.p.a., aby zagwarantować pełną i odpowiednią informację na rzecz wszystkich podmiotów łańcucha dostaw, zgodnie z ust. 5 art. 219 TUA.